Adresas: 
Bistryčios g. 9A, Vilnius
Tel.: +370 523 48089
Fax.: +370 523 42156


Priklausomybė: 
Valstybinė
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Apie mus
Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras savo veiklą pradėjo 1961 m. Centre ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai (nuo 0 iki 7 m.), turintys klausos sutrikimą, taip pat kochlearinių implantų naudotojai,  iš visos Lietuvos.   Centro vizija - atvira, moderni švietimo institucija, visapusiškai ugdanti kurčią vaiką nuo kūdikystės, kaip dvikalbę asmenybę, taip suteikiant tolesnio mokymosi galimybę ir pasirengimą socialiai prasmingam gyvenimui.   Centro misija - Centras sudaro vaikų amžių, interesus, gebėjimus ir poreikius atitinkančias ugdymo sąlygas, suteikdamas kokybišką specialųjį ankstyvąjį, ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir globą kurtiems ir neprigirdintiems vaikams (taip pat kochlearinių implantų naudotojams), pagrįstą bendradarbiavimu ir demokratiniais santykiais. Centras kartu su šeima puoselėja visus mokinio gebėjimus bei galias, lemiančias jo vystymosi ir socializacijos sėkmę.   Strateginiai prioritetai:
  • Plėtoti Centro ugdymo modelį, atliepiantį  kurčio vaiko, kaip dvikalbės asmenybės, ir visuomenės poreikius.
  • Stiprinti šeimos ir Centro ryšius.
  • Plėtoti Centro ugdymo bazę, sudarant sąlygas ugdymo kokybės gerinimui.        
  • Sistemingai vertinti Centro veiklos kokybę.
  • Ugdymo sistemą grįsti kultūros ir demokratijos pagrindais.
  Centre teikiama surdopedagoginė, psichologinė pagalba vaikams, turintiems klausos sutrikimą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams. Dirba aukštos kvalifikacijos surdopedagogai ir kiti pagalbos mokiniui specialistai. Rengiamos ugdymo programos, metodinės priemonės, reikalingos ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių klausos sutrikimą, ugdymui.   Centre veikia ikimokyklinio ugdymo skyrius ir socialinio ugdymo skyrius. Ikimokyklinio ugdymo skyriuje yra 5 vaikų grupės: neprigirdinčių, kurčiųjų ir kochlearinių implantų naudotojų. Socialinio ugdymo skyriuje teikiama surdopedagoginė, psichologinė pagalba vaikams, turintiems klausos sutrikimą, integruotai ugdomiems ikimokyklinėse bendrojo lavinimo įstaigose, taip pat kochlearinių implantų naudotojams. Konsultuojami vaikų tėvai, pedagogai, kiti specialistai, dirbantys su vaikais, turinčiais klausos sutrikimą, taip pat kochlearinių implantų naudotojais. Organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai šalies surdopedagogams, tėvams ir kitiems specialistams.   Mūsų patirtis – tai turtas, kuriuo dalijamės visi, stengdamiesi padėti vaikams jaustis saugiai, pasikliauti savimi, užaugti mąstančiais, dorais žmonėmis ir sėkmingai integruotis į visuomenės gyvenimą.       Darbo laikas: I-V 08.00-17.00